Quick Sign In:  

Forum: Dutch Forum

Topic: Shortkeys vier decks
jarcoHome userMember since 2022
Vraag: is het mogelijk om de vier decks (players) re gebruiken op een extern mengpaneel?

En zo ja, wat zijn de shortkeys voor het starten en due van de decks. Ik zie in de lijsten alleen de shortkeys voor de decks 1 en 2.
 

Posted Mon 04 Jul 22 @ 10:53 am